O NAS

O NAS

ADŹAPA JOGA SADHANA

Adźapa Joga nazywana jest również Dhwani Jogą - Jogą Dźwięku – ponieważ opiera się na nauce o wibracji dźwięku. Nie jest tylko teorią, ale konkretną, praktyczną nauką. Adźapa Joga jest ścieżką prowadzącą do przebudzenia nieskończonych mocy ukrytych w Tobie.

Każdy człowiek robi wdech i wydech przeciętnie 21.600 razy dziennie. Nasze życie opiera się na tym procesie – wdech (przyciąganie) i wydech (odpychanie). Te siły przyciągania i odpychania nieustannie przejawiają się w całym wszechświecie. Wszystko, cokolwiek istnieje w tym świecie, oddala się w wyniku działania siły odpychania, ale siła przyciągania przyciąga to z powrotem. Adźapa Joga jest praktyczną techniką oddechową, która pozwala kontrolować przyciąganie i odpychanie.

Brahmariszi – mędrcy starożytnych Indii - zrozumieli, że wibracja, przejawiająca się w postaci dźwięku, która był przyczyną kreacji i ewolucji wszechświata istnieje również w każdym człowieku. Jak mówi starożytne hinduskie powiedzenie – jatha pinde tatha brahmande – jaki jest człowiek, taki jest kosmos.

Zgodnie z tym, człowiek jest miniaturą wszechświata i wszystkie rodzaje wibracji występujące we wszechświecie drzemią uśpione również w człowieku. Riszi odkryli, że kreacja jest aktywnością wibracji, która przejawia się poprzez proces przyciągania i odpychania.

Na skutek ignorancji identyfikujemy się z naszym ciałem fizycznym, zmysłami, umysłem, intelektem. Musimy jednak zrozumieć, że są to jedynie zewnętrzne przejawy naszej prawdziwej jaźni. W rzeczywistości nie jesteśmy ani ciałem czy zmysłami, ani też umysłem czy intelektem. Jesteśmy czystą Świadomością, która jest pierwotną przyczyną sił przyciągania i odpychania, odmienną od wszystkiego.

Zjednoczenie z tą Świadomością jest jedynym celem Adźapa Jogi.

SHRI SWAMI GURU PRASAD PARAMHANS (1966)

Swami Guru Prasad Paramhans is the living master of Ajapa Yog -A Science, which traces its origin to Adi Guru Lord Shiva in ancient times.On Jan 6, 1966 following the prophecy and his mystical experience, Swami Janardan found a majestic new born child on the banks of river Ganga. He knew at once that this boy would be his successor and named the newborn, ‘Guru Prasad – a gift from god’. A self realized child since birth, Swami Guru Prasad was raised in the ashram under the guidance of Swami Janardan Paramhans , who trained him in the science of Ajapa Yog. Before leaving this material world, Swami Janardan Paramhans named Guru Prasad his successor. At the young age of 14 Swami Guru Prasad took over the reigns of the ashram.

Tak rozpoczęła się nowa era duchowości we współczesnym świecie. Swami Guru Prasad stał się wielkim świętym gotowym pomagać wszystkim, którzy przychodzą do niego w poszukiwaniu opieki i prawdziwej wiedzy. Pod jego przewodnictwem liczba ludzi poszukujących samorealizacji na całym świecie zwiększyła się znacząco. Jego aśramy w Indiach oraz innych krajach pomagają ludziom wznosić się na wyższy poziom świadomości.

Zgodnie z tym, czego naucza Swami Guru Prasad, Adźapa Joga jest największą nauką na Ziemi, a jego pragnieniem jest, aby rozpowszechnić tę wiedzę na całym świecie dla dobra wszystkich ludzi. Swami Guru Prasad zarządza obecnie pięcioma aśramami i kilkoma ośrodkami Adźapa Jogi na świecie. Organizuje również wykłady na temat Adźapa Jogi oraz odosobnienia w celu intensywnej praktyki medytacji w Indiach oraz za granicą.

SHRI SWAMI PURNANAND PARAMHANS (1834-1928).

The method of Ajapa Sadhana was carefully guarded through the ages at ‘Siddhashram’- a hidden monastery in the Himalayas. In modern times, Shri Swami Purnanand Paramhans – the greatest guru of our times, brought Ajapa Sadhana to us from Siddhashram. In 1860’s Shri Swami Purnanand Paramhans made the arduous journey to Siddhashram. He stayed in Siddhashram for five years, and mastered the ancient Science of Ajapa Yog and attained Brahm Gyan. After returning to India, Swami Purnanand Paramhans established two ashrams, one in Bangladesh and other in Guwahati (Assam). He taught this Science of Ajapa when India was under British rule and became a beacon of light to millions suffering in pain and subjugation. In 1928 after Shri Purnanand Paramhans left his material body, his mission was taken over by his disciple Shri Swami Bhumanand Paramhans.

SHRI SWAMI BHUMANAND PARAMHANS (1873-1958)

Swami Bhumanand was born as Panchanan Gangopadhyay on Dec. 24, 1873, to devout parents in the state of Bengal. He worked as an accountant for many years. He was a great scholar, but despite reading the Hindu Scriptures over and over, he felt something was amiss, making him restless and tormented. One day Swami Purnanand came to Raj Shahi to visit a disciple there. Panchanan came to meet him, and after a long talk with Swami Purnanand, he realized that at last he had met a Guru who had realized the essence of the Scriptures. He had to wait for two more years, after which finally he got initiation from Shri Swami Purnanand Paramhans.

After receiving initiation Swami Bhumanand practiced Kriya with great devotion and achieved extraordinary results in a short period of time. When Swami Purnanand became advanced in age and began the final purification process before leaving the material body, the disciples wondered who would be his successor, but were afraid to ask. Swami Purnanand looked at them and said, “Bhumanand”. On April 29, 1928, Swami Purnananda left the body. Shri Swami Bhumanand continued the Ajapa lineage from Kalipur Ashram (Guwahati) in Assam Province. Before Shri Swami Bhumanand left his material body in 1958 he gave Swami Janardan Paramhans the power to initiate others into Ajapa Yog.

SHRI SWAMI JANARDAN PARAMHANS (1888-1980)

Shri Swami Janardan Paramhans was born in the province of East Bengal, India, on December 2, 1888. When he was 12 years old his father died, young Janardan ran away from home, seeking to understand the meaning of Life and Death. He wandered all over India, covering the length and breadth of the country more than seven times on foot. Swami Janardan was also a part of India’s non-violent Freedom struggle. After years of searching, he met Shri Swami Bhumanand, who initiated him into Ajapa Yog. Swami Janardan practiced this Yog with an attitude of “Do or Die” and eventually achieved complete Self-knowledge. When Swami Bhumanand left his material body in 1958, Swami Janardan carried on the lineage of teaching Ajapa to the world. Shri Swami Janardan Paramhans travelled around the world and introduced the science of Ajapa Yog to the western world. He was invited to Germany, Prague, Canada and United States to deliver a series of lectures on Ajapa. He made many disciples there and established an Ashram at California USA. He set up three ashrams in India at Rishikesh, Kanpur and Jamshedpur, one ashram in Poland and one in California USA.
lotus-1

HISTORIA ADŹAPY

Adźapa Joga jest tak stara jak sama kreacja.

Od starożytnych czasów ziemia indyjska była świadkiem narodzin wielkich mędrców i Guru, którzy mieli swój wkład w rozpowszechnianie tej unikalnej wiedzy, nauczając jej dla dobra całej ludzkości. Adźapa Joga ma swoje źródło w starożytnych Wedach i Upaniszadach – duchowych tekstach dawnych Indii.

Wedy i Upaniszady podają, że pierwszymi, których Adi Guru Mahadew (Śiwa) nauczył Adźapa Jogi, byli Saptariszi. Później, w czasach Mahabharaty, Kriszna objawił tę wiedzę Ardźunie. Odniesienia do Adźapa Jogi można znaleźć w pismach takich świętych jak Mirabai, Dadu Saheb, Guru Nanak czy Kabir.

Ta wyjątkowa nauka była przechowywana w sekrecie na przestrzeni wieków w Siddhaśramie – sekretnej pustelni wysoko w Himalajach. Dopiero w latach sześćdziesiątych XIX wieku wielki mędrzec Swami Purnananda Paramahansa (1834-1928) przyniósł tę naukę z Siddhaśramu do świata.

Poznał ją podczas swojego pobytu w Siddhaśramie i po powrocie rozpoczął nauczanie tej sekretnej wiedzy wśród ludzi w Indiach. Po nim misję tę kontynuował jego uczeń Swami Bhumananda Paramahansa (1873-1958), a po nim z kolej jego uczeń Swami Dźanardan Paramahansa (1888-1980).

W 1970 r. Swami Dźanardan Paramahansa został zaproszony do Pragi przez Czechosłowacką Akademię Nauk, a następnie dalej do Niemiec, Kanady i USA, gdzie udzielał wykładów na temat Adźapa Jogi. Inicjował wtedy wiele osób w Adźapę oraz ustanowił aśram w Kalifornii w USA.

Dzisiaj wiedza Adźapa Jogi jest nauczana przez Swamiego Guru Prasada Paramahansę. Swami Guru Prasad jest jedynym żyjącym nauczycielem Adźapa Jogi. Posiada on kilka aśramów oraz ośrodków na całym świecie, gdzie naucza się tej wiedzy.

NAUCZYCIEL

ŚIKSZA GURU

Niradź Goswami jest uznanym na całym świecie artystą oraz byłym honorowym profesorem College of Art w New Delhi. Jego obrazy reprezentują unikalny styl w indyjskiej sztuce, w którym sztuka staje się manifestacją duchowych doświadczeń transcendentalnych. Jest również wysoko zaawansowany w praktyce Adźapa Jogi. W 2018 r. Swami Guru Prasad Paramahansa wyznaczył go jako Śiksza Guru (osoba nauczająca) w Adźapa Jodze. Spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność rozpowszechniania wiedzy Adźapa Jogi w całych Indiach i na świecie. Niradź Goswami prowadzi odosobnienia intensywnej praktyki medytacji w Gjan Gandź (Domu Wiedzy) w aśramie w Dźamszedpur oraz innych aśramach Adźapy, podczas których naucza się techniki Adźapa Jogi. Wraz ze Swamim Guru Prasadem Paramahansą prowadzi również wykłady na temat Adźapa Jogi w Indiach i na całym świecie.
lotus-1

ADŹAPA JOGA W CODZIENNYM ŻYCIU

Adźapa Joga nie jest tylko jogą, jest sposobem życia. Dzisiaj wielu ludzi na całym świecie praktykuje Adźapa Jogę i doświadcza pozytywnej transformacji w swoim życiu.

Z powodu szybkiego tempa życia nasz umysł jest w nieustannym stanie pobudzenia wytwarzając niekończący się ciąg myśli, często o negatywnym zabarwieniu. Niepokój umysłu spowodowany jest głównie interakcjami ze światem zewnętrznym oraz wewnętrznym stanem nierównowagi i niepokoju. Ten zaburzony stan jest bezpośrednim skutkiem utraty energii pranicznej spowodowanej przez działanie siły odpychania ukrytej w oddechu. Głównym celem Adźapa Jogi jest powstrzymanie tej siły odpychania poprzez praktykę metody, na którą składa się kontemplacja pewnego szczególnego dźwięku oraz technika oddechowa. W tej technice oddychamy normalnie z drobną zmianą w sposobie wydechu. Codzienna praktyka może składać się z 20 minut medytacji z techniką oddechową Adźapy. Jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do medytacji, to może zabrać trochę czasu, aby wyrobić w sobie nawyk regularnego siadania do medytacji. Początkowo osoba medytująca może miewać powątpiewające odczucie, że zmierza donikąd, ale regularna praktyka przyniesie rezultaty i osoba taka doświadczy zachodzącej w niej transformacji. Jeżeli będziemy praktykować z mocnym postanowieniem i determinacją, będziemy mogli zmienić nasz stan wibracyjny i pozostawać w stanie przyciągania przez cały dzień, zapewniając sobie w ten sposób spokojne życie wolne od stresu. Będziemy wówczas mogli zrozumieć esencję życia i przeżywać nasze życie w radości, wolni od bólu i cierpienia.

lotus-1

OŚRODKI

Śri Purnananda Ajapa Yoga Sansthan - Dźamszedpur, Dźharkhand, Indie

Śri Purnananda Ajapa Yoga Sansthan - Kanpur, Uttar Pradeś, Indie

Śri Janardan Ajapa Yogashram - Placerville, Kalifornia, USA

Śri Purnananda Yogashram - Lakszmandźula (Riszikeś), Uttarakhand, Indie

Śri Purnananda Ajapa Yoga Sansthan - Dźagatpur, Ćottogram, Bangladesz

Ośrodek Adźapa Jogi - Ługi, woj. łódzkie, Polska

Shri Purnanand Ajapa Yoga Sansthan, Kalipur Ashram, Nilachal Hill, Kamakhya, Guwahati, Kamrup(M)-781010

lotus-1

CENTRUM MEDYTACYJNE

Centrum medytacyjne Adźapa Jogi "Gjan Gandź" (Dom Wiedzy) jest ośrodkiem praktyki duchowej znajdującym się w Aśramie w Dźamszedpur, w otoczeniu rezerwatu przyrody pasma górskiego Dalma i w niedalekim pobliżu jeziora Dimna. Mają tu miejsce corocznie odosobnienia medytacyjne, podczas których osoby praktykujące Adźapa Jogę odbywają intensywną praktykę medytacji w celu osiągnięcia wyższych stanów świadomości.

lotus

ŚWIĄTYNIE

Świątynia Brahmariszich

Awatar

Świątynia Śiwy

Świątynie Guru

pl_PLPolish